XV Jornada de Psicologia i Espiritualitat (FVB)

Benvolgut/da, et convidem a les XV Jornades de Psicologia i Espiritualitat de la Fundació Vidal i Barraquer. Volem parlar de les experiències inefables i intentar comprendre el procés místic i el que s’ha denominat el pas de la dualitat a la no dualitat. Ho trobaràs explicat en el programa. Donat hi ha molta demanda d’assistència, et preguem que puguis pre-inscriure’t quan abans millor. També et demanem si en pots fer difusió, reenvia-ho a amics teus, penjar-ho a les xarxes socials. (Per la vostra curiositat, la il.lustració és de Frère Eric, de la comunitat ecumènica de Taizé, al nord de Lyon).

2015.05.29. Jornades No Dualitat FVB

Jornada Académica: Santa Teresa de Jesús

Os invitamos a asistir la Jornada Académica sobre Sta. Teresa en motivo del 500 aniversario y Concierto al Paraninfo de Lídia Pujol, que se celebrará en la Universidad de Barcelona, en colaboración con el Centro Edith Stein, el próximo viernes 27 de marzo, vigília del nacimiento de Teresa de Jesús. (Adjuntamos el programa en pdf)POSTAL_santa_afslt FINAL

Proyecto de investigación aprobado por la Generalitat: Indicadores transculturales de evaluación de la experiencia religiosa

La Dirección General de Asuntos Religiosos de la Generalitat de Catalunya ha seleccionado el proyecto Indicadores transculturales de evaluación de la experiencia religiosa presentado por el Instituto Universitario de Salud Mental Vidal i Barraquer, de la Universidad Ramón Llull, en el apartado de Ayudas los Proyectos de Investigación en el Ámbito de la Diversidad Religiosa (Relig 2014), con fecha 27 de agosto de 2014.
El investigador principal del Proyecto es el Dr. Francesc Grané, coordinador del Área de Psicología y Espiritualidad de la Fundación Vidal i Barraquer. La investigación pretende establecer unos indicadores transculturales que ayuden a determinar la diferencia entre religión saludable y religión no saludable. Los fenómenos perturbadores más visibles de las religiones como fanatismo o intolerancia son fácilmente perceptibles cuando se actúan. En su vertiente subjetiva se hace difícil determinar cuando la vivencia de una religión se convierte en dañina, y potencialmente conflictiva en términos sociales. El objetivo de la investigación propuesta es definir un sistema de evaluación de la pluralidad de espiritualidades que se expresan en la diversidad religiosa.
El proyecto pretende describir no sólo los elementos negativos -la gran mayoría de estudios en materia religiosa describen fenómenos negativos para la facilidad de encontrar indicadores adecuados. Pocos estudios se fijan en los elementos positivos de esta experiencia, que propicia relaciones de colaboración, cooperación e integración social.
El establecimiento de este sistema de evaluación debe permitir el análisis de la diversidad de prácticas religiosas en los indicadores de salud mental y, por tanto, también de salud religiosa o espiritual.
Para llevarlo a cabo, el equipo de investigación ha establecido colaboración con las Universidades de Comillas y Deusto. El periodo de realización es de un año.

———–
La Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat ha seleccionat el projecte Indicadors transculturals d’avaluació de l’experiència religiosa presentat per l’Institut Universitari de Salut Mental Vidal i Barraquer, de la Universitat Ramon Llull, en l’apartat d’Ajuts als Projectes de Recerca en l’Àmbit de la Diversitat Religiosa (Relig 2014), amb data 27 d’agost de 2014.
L’investigador principal del Projecte és el Dr. Francesc Grané, coordinador de l’Àrea de Psicologia i Espiritualtitat de la Fundació Vidal i Barraquer. La recerca pretén establir uns indicadors transculturals que ajudin a determinar la diferència entre religió saludable i religió no saludable. Els fenòmens pertorbadors més visibles de les religions com fanatisme o intolerància són fàcilment perceptibles quan s’actuen. En la seva vessant subjectiva es fa difícil determinar quan la vivència d’una religió es converteix en nociva, i potencialment conflictiva en termes socials. L’objectiu de la investigació proposada és definir un sistema d’avaluació de la pluralitat d’espiritualitats que s’expressen en la diversitat religiosa.
El projecte pretén descriure no únicament els elements negatius –la gran majoria d’estudis en matèria religiosa descriuen fenòmens negatius per la facilitat de trobar indicadors adequats. Pocs estudis es fixen en els elements positius d’aquesta experiència, que propicia relacions de col•laboració, cooperació i integració social.
L’establiment d’aquest sistema d’avaluació ens ha de permetre l’anàlisi de la diversitat de pràctiques religioses als indicadors de salut mental i, per tant, també de salut religiosa o espiritual.
Per dur-ho a terme, l’equip d’investigació ha establert col•laboració amb les Universitats de Comillas i Deusto. El període de realització és d’un