L’experiència espiritual suposa una opció personal, un viatge interior que ens transforma de dalt a baix. Et proposem un màster on el treball personal està en el centre de tot: a través del coneixement de les pròpies emocions, fins i tot dels moviments més inconscients que a vegades et porten cap allà on tu no vols; a través de la convivència en el si d’una comunitat de vida espiritual; a través d’introduccions al silenci, la meditació, la contemplació…. a través d’una formació que posa en contacte el camí espiritual amb la pròpia evolució psicològica; i sempre, amb un acompanyament personal que t’ajudi a trobar allò que busques.

► AUTOCONEIXEMENT

1. Prendre consciència d’un mateix, dels orígens i la pròpia història.

2. Identificar allò què més t’identifica com a ésser singular i conscienciar allò que vols transformar de tu mateix/a.

3. Construir el teu futur d’acord amb un coneixement més integral de tu mateix/a.

4. Accedir al teu món emocional conscient i inconscient.

5. Comprendre les motivacions que orienten les teves actuacions i la teva vida. 

6. Ampliar la consciència sobre la realitat externa, sobre les teves relacions i sobre tu mateix.

 

► TRANSFORMACIÓ EMOCIONAL

1. Crear una dinàmica de transformació emocional interna, posant en marxa un procés evolutiu afectiu que integri totes les dimensions de la vida

2. Ajudar a unificar la vida aportant-li un eix vertebrador.

3. Entendre en primera persona el procés espiritual concomitant al procés particular d’evolució psíquica.

4. Ajudar a fer el pas d’un Jo egocèntric a un Jo al.locèntric.

5. Ajudar a construir un Jo altruista com a forma de desenvolupament d’un Jo espiritual. 

6. Millorar la relació amb els altres i generar vincles de qualitat humana.

7. Descobrir i desenvolupar el Poder-de-dir-No, capacitat per dir no i guanyar la llibertat buscada.

 

► COSMOVISIÓ ESPIRITUAL

1. Desvetllar una mirada de la realitat i d’un mateix autèntica, integrada i conscient, més enllà de l’ordre empíric, les creences i condicionants extern. Crear espais per accedir al misteri d’allò real.

2. Ajudar a comprendre i integrar la dimensió mistèrica i de transcendència en la vida quotidiana

3. Construir una vida interior on sigui compatible un Jo estructurat amb una experiència de no apropiació de les coses, les persones i la realitat.

4. Desenvolupar una espiritualitat integradora de tots els elements de la vida.

5. Saber qui ets a partir de la relació amb l’Altre, el Fonament d’allò Real.

6. Crear el vincle entre la pròpia experiència i tota l’herència d’espiritualitat i mística cristiana.

7. Treballar les relacions  en unaEspiritualitat-24 horesa través dels diferents àmbits: treball, descans, àpats i alimentació, formació, relacions (família, parella i grup)

8. Adquirir una formació sobre els textos sagrats cristians i la seva experiència mística.

9. Viure l’experiència de comunitat espiritual.

Descarrega’t el nostre díptic