RAMONMARIANOGUESDr. Ramón María Nogués

 • Catedràtic Escola Universitària. Departament de Biologia animal, Biologia vegetal y Ecologia. Unitat d’Antropologia. Facultat de Ciències / Facultat de Ciències de la Educació.
 • Llicenciat en ciències biològiques UB (1967). Doctor en ciències biològiques, UB (1977)
 • Membre de l’European Anthropological Association i de la Sociedad Española de Antropología Biológica.
 • Membre de l’ International  Association for  the Study of Medical Psychology And Religion; Membre de la Societat Catalana de Biologia
 • President del Patronat de la “Fundació Vidal i Barraquer” (Atenció i docència en neuropsiquiatría); Membre del Patronat de la “Fundació Borja de Bioètica”
 • Membre de la Comisión Nacional para la Reproduccción Humana Asistida (Ministerio de Sanidad y Consumo (Madrid)
 • Membre de la European Anthropological Association. Membre de la Sociedad Española de Antropología Biológica
 • Membre de la  International Association  for  the Study of Medical Psychology And Religion. Membre de la Societat Catalana de Biologia
 • President del Patronat de la Fundació Vidal i Barraquer (Atención y docencia en neuropsiquiatría) i membre del Patronat de la Fundació Borja de Bioètica
 • Membre de la Comisión Nacional para la Reproduccción Humana Asistida (Ministerio de Sanidad y Consumo (Madrid)

 

Captura de pantalla 2020-06-06 a las 13.06.16Dr. Jordi Font i Rodon

 • Llicenciat en Filosofia per la Facultat de Filosofia de Sant Cugat del Vallès
 • Llicenciat en Teologia per la Facultat de Teologia de Sant Georgen, Frankfurt (Alemanya)
 • Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Facultat de Medicina, U.B.
 • Doctor en Medicina per la Facultat de Medicina U.B.. Especialista en psiquiatria i professor de l’Escola Professional de Psiquiatria. Facultat de Medicina, U.B., 1970.
 • Professor de Psicopatologia General a l’Escola Professional de Psiquiatria. Facultat de Medicina, U.B. (1964-1982). Professor de Diagnòstic Clínic i Psicoanalític a la Fundació Vidal i Barraquer (1985-1991). Metge adjunt i cap de l’equip de Psicoteràpia a la Facultat de Medicina de Barcelona (1964-1982).
 • Director del Departament de Psiquiatria de l’Hospital de Sant Pere Claver de Barcelona (1965-1987). Director i Cofundador del Centre Mèdic Psicològic de la Fundació Vidal i Barraquer (1964-1988).
 • Director del Departament d’Investigació de la Fundació Vidal i Barraquer (1990-1993). Delegat nacional a Espanya de l’Associació Internacional d’Estudis medico-psicològic i Religiosos-AIEMPR (1970-1988). President d’Honor de l’ AIEMPR des de 2008. Membre d’Honor de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears. Ex-Vicepresident de l’Associació de Salut Mental de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears. Membre Numerari de l’Associació Mediterrània de Psiquiatria.
 • Premi «Jordi Gol», concedit per l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, a la «Trajectòria professional i humana» (1989). Medalla «Narcís Monturiol», al mèrit científic i tecnològic, concedit per la Conselleria d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya. (2003).  Creu de Sant Jordi al mèrit cívic i cultural concedit per la Generalitat de Catalunya, Conselleria de Cultura (2003).
 • Les publicacions del Dr. Jordi Font han estat un punt de referència internacional en l’àmbit de l’abordatge de la psicologia de l’espiritualitat i la seva concreció en la diversitat religiosa. La seva obra PSICOPATOLOGIA DE L‘EXPERIÈENCIA RELIGIOSA és una obra de referència en tot el panorama internacional.
 • El concepte de SALUT MENTAL definit pel Dr. Jordi Font ha estat  un concepte àmpliament citat.

 

Captura de pantalla 2020-06-06 a las 13.11.50Dr. Jaume Aguilar i Matas

 • Doctor en Medicina (1964).
 • Especialista en psiquiatria (1985) i neurologia (1986).
 • Doctor en Medicina i Cirurgia (1990).
 • Membre titular de la  Societat Espanyola de Psicoanàlisis i membre component de l’Associació Psicoanalítica Internacional (IPA).
 • Professor de doctorat en la facultat de psicologia de la UB, en el curs de doctorat desenvolupat per la Dra. Maite Miró.
 • Docent del Màster en Avaluació Dinàmica de la Personalitat, Intervenció i Valoració d’intervencions de la Facultat de Psicologia de la UB.
 • Docent de seminaris i tallers sobre l’aplicació clínica i com instrument de recerca de la Kleinian Psychoanalytic Diagnostic Scale.
 • Supervisor del Pla de Seguiment Individualitzat (PSI) de pacients esquizofrènics assistits per la FHSPC i l’Hospital de Sant Joan de Déu.
 • Supervisor d’equipaments de psiquiatria comunitària i integració laboral, pertanyents a l’Hospital de Sant Joan de Déu-Serveis de salut mental.
 • Supervisor del CSMIJ del Prat pertanyent a la Fundació Orienta i del seminari d’Escenoteràpia desenvolupat a la Fundació Vidal i Barraquer i a la Fundació Hospital Sant Pere Claver.

 

Maria_Corbi (2)Dr. Marià Corbí Quiñonero

 • Llicenciat en Filosofia per la Universitat de Barcelona i Teologia per la Facultat de Teologia de Catalunya.
 • Doctor en Filosofia per la Universitat de Salamanca, amb la tesi: «Anàlisi epistemològic de les configuracions axiològiques humanes. La necessària relativitat cultural dels sistemes de valors: mitologies, ideologies, ontologies i formacions religioses «.
 • Director del Departament d’Epistemologia de la Religió de l’Institut Científic Interdisciplinari-Barcelona. (1972-1982).
 • Professor d’Epistemologia Religiosa a l’Escola de Psicologia de la Fundació Vidal i Barraquer (1970 – 1995).
 • Professor d’Epistemologia de la Religió a l’Institut de Teologia Fonamental la Facultat de Teologia de Barcelona (1992 – 1997).
 • Professor del Departament de Ciències Socials d’ESADE (1981-2001).
 • Director del Centre d’Estudi de les Tradicions de Saviesa (CETR) des de 1999 fins l’actualitat.
 • Promotor dels set Trobades Internacionals organitzats per CETR i la Fundació Jaume Bofill, una reunió d’estudiosos i conreadors del camí interior des de diferents tradicions religioses i de diferents països per reflexionar sobre la crisi actual axiològica i espiritual 2004 – 2010).
 • Investigador principal del projecte d’investigació: Noves tecnologies i mutació ideològica, amb un equip format per professors d’ESADE i de la Fundació Vidal i Barraquer.

 

dominguezDr. Carlos Manuel Domínguez Morano

 • Doctor en Teologia, Facultat de Teologia de Granada, 1990. Doctor en Filosofia y Ciències de la Educació, 1992.
 • Llicenciat en Filosofia per la Facultat de Madrid-Comillas. 1969. Llicenciat en Filosofia y Lletres (Secció de Psicologia), per la  Universitat Complutense de Madrid, 1978.
 • Especialista en Psicologia Dinàmica pel Centro de Psicoteràpia Analítica Peña Retama de Madrid, 1978. Diplomat pel Centre Mèdico-Psicològico L’A.M.A.R. de París, 1973-1974.
 • Membre del Laboratori de Antropologia Cultural de la Facultat de Filosofia y Ciències de la educació de la Universitat de Granada (1990-1998) amb recerques sobre la cultura religiosa andalusa i el curanderisme andalús.
 • Professor de la Facultat de Teologia de Granada en les matèries de Psicologia General; Psicologia de la Religió; Psicologia Pastoral; Psicologia evolutiva de la religió;  Seminaris sobre temes de Psicoanàlisis i fe; Antropologia. Psicologia religiosa; Psicologia Evolutiva; Anàlisis de casos clínics I; Anàlisis de casos clínics II;
 • Professor Associat a la Facultat de Psicologia de la Universitat de Granada, impartint els cursos de Teoria psicoanalítica y Tècnica psicoanalítica. Professor Invitat a la Universitat Complutense de Madrid, dins del Màster de Teoria Psicoanalítica en los cursos de 1998, 1999, 2000 y 2001. 
 • Professor de la Universidad Centroamericana de San Salvador: Departament de Psicologia  (1992-1993.
 • Professor dels Seminaris de Casos clínics en Psicoteràpia psicoanalítica 1992) i del curs sobre Psicoteràpia psicoanalíticament orientada als alumnes de la Facultat de Psicologia (1992); Departament de Filosofia (1993): curso sobre El pensament de Sigmund Freud a los alumnes de la Facultat de Filosofia (1993); Departament de Teologia: Curso de Psicologia de la religió (1993); curs de Psicologia de la religió (1999); Seminari interno sobre temes de psicoanàlisis-moral-religió (1999).

 

 

mariadelmargalceranDr. María del Mar Galceran i Peiró

 • Doctora en Pedagogia i professora associada de la UB.
 • Directora pedagògica de l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona.
 • Membre del grup de recerca consolidat: Participación infantil y construcción de la ciudadanía. Entitat finançadora: Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) – Programa Nacional de Investigación Fundamental. Código: EDU2009-10967. Investigador principal: Jaume Trilla (UB).
 • Ha estat membre del GREM (Grup de recerca en Educació  Moral) des del 1990 al 1997.
 • Ha participat com investigadora en diversos projectes d’investigació obtinguts en convocatòries públiques competitives entre les que destaquen:

Diseño y evaluación de programas de educación ética para el segundo ciclo de secun-daria obligatoria. (14-16 años).Ministerio de Educación y Ciencia. Centro de Investigación y documentación educativa. (1990-93). Investigador principal: Miquel Martinez.

Programa Daphne “Formación de formadores en la prevención de la violencia de niños y jóvenes provenientes de grupos sociales desfavorecidos a cinco paises de la Unión. Comisión Europea y BICE. (1999-00) Investigador principal: Cesar Muñoz.

Projecte de desenvolupament i consolidació de la Xarxa temàtica sobre els drets de la infància i la seva qualitat de vida. Entitat finançadora: Comissionat per a Universitats i Recerca. GENERALITAT DE CATALUNYA. (98-2000). Investigador principal: Dr. Ferran Casas (Universitat de Girona)

Projecte d’Investigació i formació sobre Educació en valors: Disseny i avaluació de programes d’educació ètica (fase I). Entitat finançadora: Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat de Barcelona. Durada de 1989 a 1990. Investigador principal: Dr. Miquel Martinez

Estudi de la població gitana de Catalunya. Entitat finançadora: Direcció General de Serveis Comunitaris. Departament de Benestar i Família. GENERALITAT DE CATALUNYA. Durada de 2002 a 2003 Investigador principal: Dra. Cristina López  (UB).

 • Ha publicat més de quinze articles en revistes científiques indexades.

 

 

Captura de pantalla 2020-06-06 a las 13.48.16
Dr. Víctor Hernández Espinosa

 • Doctor en Medicina. Universitat Autònoma Barcelona. (Títol de la Tesi Doctoral: «La Fantasia Inconscient en la Pràctica Psicoanalítica», dirigida pel Dr. Delfí Abella Gibert.
 • Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Universitat de Barcelona. Especialista en Psiquiatria. Universitat de Barcelona. Especialista en Neurologia. Universitat de Barcelona. Professor acreditat de la Universitat Ramon Llull. Barcelona.
 • Professor del Màster de Psicoteràpia Psicoanalític de la Fundació Vidal i Barraquer, URL (1990-2011).
 • Membre Titular amb Plenes Funcions Didàctiques de la Societat Espanyola de Psicoanàlisi i de l’Associació Psicoanalítica Internacional, amb participació activa i continuada en el programa de formació de psicoanalistes de la SEP (1984-2011).

 

 

Marta Trepat OkDr. Marta Trepat Secanell 

 • Doctora en Psicologia. Facultat de Psicologia. Universitat de Barcelona.
 • Llicenciatura en Filosofia i Lletres. Universitat de Barcelona.
 • Diploma de Psicologia en l’Escola de Psicologia per a Postgraduats de la Universitat de Barcelona. Especialista en Psicologia Clínica, UB.
 • Cap del Departament de Psicologia de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona (1971 i 1972).
 • Psicòloga Clínica en la Unitat d’Hospitalització de Subaguts. Servei de Salut Mental. Hospital Santa Maria de Lleida (1986 a 2010).
 • Psicòloga Clínica en el Centre de Salut Mental d’Adults. Hospital Santa Maria de Lleida ( 1986 a 2010).
 • Psicòloga responsable de la supervisió i seguiment de l’activitat professional: Fundació Arrels (8 Programes) 1995-2011. Membre Càritas Lleida 2008-2011 i de l’Associació Anti-Sida Lleida  2009-2011.

 

2-Erika-Barba1-300x300

Dr. Erika Barba Hoepfner

 • Doctora Neurociència Cognitiva, UAB, Departament de Psiquiatria i Medicina Legal. Tesi: «Canvis cerebrals i hormonals en l’embaràs i la maternitat: un estudi de ressonància magnètica estructural i funcional».
 • DEA en Neurociència Cognitiva. UAB, Departament de Psiquiatria i Medicina Legal: «A tensor-based morphometric study of an eightweek relaxation response training».
 • Màster en Psicopatologia Clínica, Fundació Vidal i Barraquer, URL, Barcelona.
 • Postgrau en Psicologia Analítica, Centro de Estudios C. G. Jung de Guadalajara, México.
 • Llicenciatura en Psicologia,Universidad UNIVER, Guadalajara, México.
 • Postgrau en Educació Sexual, Colegio Mexicano de Sexología y Educación Sexual, Universidad de Guadalajara, México.