L’Institut Universitari de Salut Mental Vidal i Barraquer està integrat a la Universitat Ramon Llull. Té naturalesa permanent i es dedica a la recerca científica i tècnica, així com a la docència especialitzada. En tots dos vessants persegueix la qualitat en el camp de la psicologia i les ciències afins des d’una perspectiva biopsicosocial i interdisciplinària. La recerca, actualment, s’organitza al voltant de dos grups: el Grup de Recerca de Parella i Família i el Grup de Recerca de Psicologia, Espiritualitat i Religions.